Kdo jsme

Architektonické studio Versatile

Děláme společně architekturu od roku 2012 a baví nás to každým dnem víc a víc. Při tvorbě dbáme na sebemenší detail, stejně jako se dokážeme dívat na věci z odstupu. Každý nový projekt je pro nás výzva a stále nás to motivuje hledat nová a originální řešení. Nebojíme se malých ani velkých projektů, ke všem přistupujeme se stejnou láskou a péčí a z každého chceme společně s klientem vytvořit co nejkvalitnější výsledek.

Proč za námi přijít

Když chcete mít krásné bydlení a nejen to

Velmi rádi tvoříme stavby pro bydlení – od projektů rodinných domů až po rekonstrukce a interiéry bytů. Umíme ale mnohem více – komerční interiéry i výstavbu, urbanismus, navrhování site-specific instalací nebo třeba grafický design. Máme za sebou hodně projektů a stále máme spoustu nápadů a chuti do práce.

Ke každému projektu přistupujeme individuálně, nemáme žádné návrhy v šuplíku, ale ve spolupráci s klientem nejdříve definujeme zadání a poté společnými silami směřujeme projekt do cíle ke spokojenosti všech. Výsledek je pro nás stejně důležitý jako celý proces tvorby, nebojíme se diskuze a stále na sobě pracujeme.

Sledujeme nejmodernější trendy v architektuře i v tvorbě dokumentace. Tu vytváříme jako digitální model budovy, anglicky Building Information Modeling, zkráceně BIM. Díky tomuto procesu dokážeme vytvářet komplexní plány budovy, mnohem lépe reagovat na vývoj projektu i snáze koordinovat jednotlivé profese.

Jak budeme postupovat?

Není vše tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát

Celý proces tvorby zahrnuje mnoho bodů, od těch viditelných (rendery, modely nebo hotové dílo) až po ty méně viditelné (schůzky, skicy, technické konzultace, prohlídky míst nebo jednání s úřady). Nešidíme žádnou z těchto složek, protože víme, že pouze kompletní dílo může dosahovat takových kvalit, abychom si za ním mohli s klidným svědomím stát.

Na jednotlivých fázích projektu spolupracujeme s odborníky pro daný odbor, např. s firmou Brand-Tech ohledně inteligentního řízení budov.

Nejdůležitější je vždy osobní domluva a stanovení rozsahu naší práce, jako ideální postup můžeme navrhnout:

 1. Vše začíná osobní schůzkou s klientem. Správně definované zadání je základ každého úspěšného projektu. Zadání je potřeba věnovat péči, diskutovat o něm a jasně ho stanovit. Většinou se tak děje až po prvních skicách, kdy je pro klienta jeho představa snáze viditelná.
 2. Základní stavební kámen každého projektu rodinného domu je architektonická studie. Zde je stanoven základní koncept nového domu – jeho dispozice, umístění na pozemku, hmotové a materiálové řešení. Proces tvorby studie je hodně intenzivní pro obě strany, zahrnuje mnoho schůzek, diskuzí a skic, ale nesmí se uspěchat.
 3. Jakmile je hotová studie, začínají pro klienta již méně “viditelné” fáze – počínaje tvorbou dokumentace pro stavební povolení včetně všech profesí (statika, elektroinstalace, zdravotechnicka, vytápění, PENB, PBŘ). Během této fáze jsou definovány technické paramatry domu. Vždy spolupracujeme s odborníky s cílem vytvořit rozumný a ekonomický koncept technologického fungování domu.
 4. Součástí dokumentace pro stavební povolení jsou vyjádření dotčených orgánů. Je třeba mnoho žádostí a navštěv úřadů, než stavba získá všechna kladná vyjádření a stanoviska. Těchto starostí klienta zbavíme námi provedeným inženýringem. Poté již nic nebrání zahájení stavebního řízení.
 5. Ideální variantou pokračování je vypracování dokumentace pro provedení stavby. Vyřeší se všechny detaily, návaznosti, vypracuje se harmonogram stavby, snáze proběhne výběr všech dodavatelů a jejich koordinace. Díky tomuto stupni dokumentace se zjednoduší následná stavba, předejde se neplánovaným překvapením.
 6. Současně s prováděcí dokumentací doporučujeme řešit projekt interiéru. Myslíme si, že rodinný dům by se měl řešit jako celek a interiér je jeho velmi důležitou součástí, celý projekt má vždy jasně daný koncept a interiér ho doplňuje. Projekt interiéru řešený souběžně s prováděcí dokumentací zajistí čisté a perfektní detaily, která dodají domu nový rozměr.
 7. Aby vše proběhlo podle plánu a výsledný dům vypadal přesně podle studie a projektu interiéru, nabízíme autorský dozor během stavby. Jsme schopni na místě řešit náhle vzniklé situace a detaily a ve spolupráci s dodavatelem stavby dokončit dílo ke spokojenosti všem zúčastněných.
 8. Poté již nic nebrání kolaudaci a spokojenému životu v rodinném domě, který je bez kompromisů a navržen přímo na tělo.
 1. Počátečním bodem projektu interiéru je osobní schůzka s klientem, v případě rekonstrukce nebo projektu interiéru do již existujících prostor ideálně na místě stavby. Zde je snadné probrat všechny požadavky, stanovit provozní vazby a sestavit jasné zadání.
 2. My provedeme analýzu všech provozů, zamyslíme se nad ideálním fungováním řešeného prostoru a ze všech těchto vstupních informací vyplyne hlavní koncept projektu.
 3. Koncept bude nadále rozvíjen ve studii interiéru, kde bude definováno souborné výtvarné, barevné a materiálové řešení. Jedním z hlavních úkolů této fáze je nalezení celkové atmosféry interiéru v souladu se stanoveným konceptem.
 4. Poté je třeba představy a vize zhmotnit v podobě konkrétních výrobků, nábytku a materiálů. Pro nábytek tvořený na míru pro daný prostor vytvoříme výrobní dokumentaci, ze vzorníků společně s klientem vybereme dané materiály, připravíme specifikaci .
 5. Realizace interiéru máme nejraději maximálně pod kontrolou, proto nabízíme možnost realizovat interiér na klíč, tzn. klient se nemusí o nic starat a je mu předáno hotové dílo. My zajistíme stavební firmu, řemeslníky, truhláře a všechny ostatní potřebné práce včetně koordinace. Tímto způsobem můžeme dohlédnout na všechny detaily a zajistit maximální výsledek.
 6. Není pro nás ale samozřejmě problém figurovat při realizaci pouze jako autorský dozor. Můžeme se podílet na výběru jednotlivých dodavatelů, procházet s nimi jednotlivé detaily, vše se snahou o 100% výsledek.
 7. Nějvětší radost poté máme, když si klient po skončení realizace může spokojeně užívat moderní a fungující interiér.