• 201420152016
  • Praha
  • Design

Vizuální identita historicky první studentské noci konané roku 2014 vycházela ze základních motivů celé akce – ojedinělá událost konaná v nočním čase na místech, kam se veřejnost běžně nedostane. Studentská noc byla zároveň začátkem celé řady dalších událostí a obecně odstartovala postupné otevírání se Fakulty strojní ČVUT v Praze veřejnosti a zejména mladým lidem.

Základním prvkem vizuálního konceptu byla noční obloha s vytvořeným novým souhvězdím (=partnerstvím), což symbolizuje nejen snahu FS o spolupráci napříč celým ČVUT, ale také snahu o navázání bližšího kontaktu se studenty, současnými i budoucími.

Ze stejných vizuálních prvků vycházela instalace ve vestibulu fakulty. Celému prostoru dominovaly nasvícené modely chladících věží znázorněné z vypletených linek. Součástí byla i výstava “Bez strojaře to prostě nejde”.

Vizuál druhého ročníku v roce 2015 navázal na geek a herní rovinu ve spojení s vesmírem. Jako základní prvek byl použit motiv jedné z nejslavnějších klasických arkádových her, vše ale podáno v současné grafice a barvách.

Vizuální identita třetího ročníku v roce 2016 čerpala hlavní motiv z dynamicky se vyvíjejícího projektu PET-MAT vznikajícího na půdě Fakulty architektury ČVUT. Jedná se o PET(b)rick, prototyp cihly z PET recyklovaného materiálu. Vizuál znázorňuje možnost sestavování cihel formou odkazující na jednoduché návody např. na montáž nábytku. Tomu odpovídá i zvolený font.

Fotografie Jan Hrušecký