• 2012
  • Vyžlovka
  • Rezidenční výstavba

Řešená parcela se nachází v obci Vyžlovka, která leží východně od Prahy nedaleko města Říčany. Pozemek je úzkého podlouhlého tvaru a svažuje se směrem na jih. Přístup na pozemek je z jižní strany. Zde byla umístěna krytá parkovací plocha, zatímco dům je umístěn do severní části pozemku tak, aby se před ním otevírala celá zahrada a výhled na okolní krásnou přírodu. Od krytých automobilových stání vede krytá promenáda až ke vstupu do domu.

Dům je řešen jako jednoduchá hmota tradičních tvarů tak, aby zapadl mezi okolní zástavbu. Přízemí, kde je situována denní část, je co nejvíce transparentní směrem na jih do zahrady, pro dostatečný pocit soukromí jsou zde navrženy posuvné panely se stejným dřevěným obložením jako zbytek hmoty. Na dřevěné hmotě přízemí spočívá jednoduchá bílá hmota se sedlovou střechou, kde se nachází soukromá část. Vzhledem ke klesajícímu terénu je přízemí rozděleno do dvou výškových úrovní s hlavní pobytovou částí s větší světlou výškou.

UložitUložit