• 2016
  • Praha - Hlubočepy
  • Rezidenční výstavba
    Rodinný dům

Řešená parcela se nachází v katastrálním území Hlubočepy a je obklopena různorodou zástavbou. Umístění navrhovaného objektu vychází ze svažitého terénu a přístupu ze severní strany z úrovně stávající opěrné stěny. Hlavní vstup do objektu je situován z ulice do úrovně 2.NP. Při vstupu přes lávku kolem parkovacího stání pro 2 osobní automobily se nachází zádveří se šatnou, výstup na terasu a hlavní schodiště domu. Ložnicová část domu se nachází o jednu úroveň níže, hlavní obytné patro je v nejnižším podlaží s přímým výstupem na terén.